NAVADNI UDAV (Boa Constrictor Constrictor)

 • Razred: Reptilia
 • Red: Squamata
 • Družina: Boidae
 • Rod: Boa
 • Vrsta: Boa constrictor
 • Ogroženost po IUCN: neopredeljena vrsta

Nahajajo se v različnih okoljih: v deževnih gozdovih, suhih tropskih gozdovih in na travnatih področjih. Pogosto jih najdemo blizu poseljenih območij. Izhajajo iz centralne in južne Amerike. So nestrupena dnevno-nočno aktivna in talno-drevesna vrsta.

Navadni udav
Albino različica

 

 

 

 

 

 

 

 

Ta vrsta udava je svetlo rjave barve s temno rjavimi lisami kvadratne oblike po hrbtu. Proti repu so ti temnejši kvadratni vzorci vse bolj pogosti, se povezujejo in ves rep obarvajo v rjavordečkasto barvo.

Paritveno obdobje traja od aprila do avgusta.

 

Navadni udav je zelo priljubljena vrsta v ujetništvu. Lastnikom je všeč predvsem zaradi lepih vzorcev, enostavnosti pri oskrbi in njihove velikosti. Njihovi predniki so udavi iz ujetništva v Ameriki. Zaradi nezahtevnosti pri razmnoževanju in genetski variabilnosti so rejci ustvarili že več kot 2000 barvnih variacij in vzorcev navadnih udavov.

Glava je srčaste oblike. Na vsaki strani glave imajo temnejšo liso, ki sega čez oko. Na zunanjih delih ust – pod nosnicama – imajo črno pigmentacijo. Pri kloaki imajo ostroge, ki so sicer manjše kot pri pitonih. Je živorodna vrsta kače, v svojem reprodukcijskem obdobju se lahko pari z več samci. Po izleganju so mladiči takoj samostojni. Na dnevni svetlobi se koža udava svetlika mavričasto, še posebej je to vidno tik po levitvi.

Odrasla žival
Mladiči navadnega udava
Porod živorodnega albino navadnega

 

 

 • Telesna teža: 10–15 kg, lahko tudi do 25
 • Dolžina telesa: 2–3 m (lahko do 4 m)
 • Spolna zrelost: 2 leti (pri dolžini 1,5 m)
 • Čas od parjenja do izleganja mladičev: 100–150 dni
 • Število mladičev na leglo: 25 (lahko tudi do 50)
 • Število legel: na 2 leti ali manj
 • Dolžina izleženih mladičev: 35 do 55 cm
 • Pričakovana življenjska doba: v naravi 20 do 30 let, v ujetništvu do 40 let

Navadni udavi so precej aktivna vrsta. Za gibanje jim moramo zagotoviti prostor z dovolj površine in tudi višine, saj radi plezajo. Za odraslo kačo se priporoča terarij, velik vsaj 200 x 100 x 170 cm. Za podlago sta primerna šota in lubje ali mešanica obeh. Kači zagotovimo dovolj vej za plezanje, ki morajo biti obvezno pritrjene, in dovolj veliko posodo za vodo ter skrivališče.

Primerno temperaturo zagotovimo z grelnimi kabli ali žarnicami, ki morajo biti ustrezno zaščitene, da se živalim prepreči stik z njimi. Dodatnega vlaženja ne potrebuje, zadostuje, da jim v prostor namestimo dovolj veliko posodo za vodo, v katero lahko zleze cela žival. Čas osvetljevanja nastavimo na 12 ur (dan, noč).

 

Dnevna temperatura terarija

26–29 °C

Nočna temperatura terarija

22 °C

Vroča točka

Ni nujna, največ do 35 °C

Navadne udave hranimo najpogosteje z mišmi in podganami, lahko tudi z drugimi glodavci. Mladiče hranimo vsak teden, odrasle kače pa na 3–4 tedne.