KOI KRAP

  • RAZRED: Actinopterygii
  • RED: Cypriniformes
  • DRUŽINA: Cyprinidae
  • ROD: Carrasius in Cyprinus
  • VRSTA: Cyprinus carpio

Koi krap je okrasna različica krapa (Cyprinus carpio) in se pojavlja v raznih barvah in različnih barvnih vzorcih. Barvne različice krapa so poznali že na Kitajskem pred več kot 1000 leti, iz njih pa se je potem razvila zlata ribica. Koi krape so začeli na Japonskem gojiti v začetku 19. stoletja, po svetu pa so postali poznani po letu 1914, po razstavi koi krapov v Tokiu. Japonci so koi krape različno poimenovali: irogoi – obarvani krap, hanagoi – cvetno oprašeni krap in moyoogoi – neresnični ali fantazijsko obarvani krap, danes pa jih imenujejo nishigikoi, kar pomeni brokatni, okrašeni krap. Beseda koi v japonščini pomeni drag ali ljubljen in je torej simbol ljubezni in prijateljstva.

Obstajajo različne barvne kombinacije koi krapov, s selekcijo pa se pojavljajo nove, kar ljubiteljem omogoča veliko izbiro. V osnovi pa so standarde postavili Japonci in poznamo 14 glavnih vrst. Večino koi krapov lahko razvrstimo v eno od glavnih skupin, ker pa je pestrost vzorcev tako različna, nekaterih ne moremo točno poimenovati.

Različne kombinacije koi krapov

Ribe hranimo samo toliko, kot pojedo v nekaj minutah. Raje količinsko manj, zato pa večkrat. Zaloge si ne delajo, zato jih ne hranimo za naprej. Koi krape, ki so starejši od enega leta, hranimo dvakrat dnevno, najbolje ob istem času zjutraj in zvečer. Pri hranjenju je pomembno, da količino in vrsto hrane prilagodimo temperaturam v vodi. Toplejša ko je voda, več ribe jedo. Medtem pa s povišanjem temperature vode pada vsebnost kisika, zato rib ne hranimo, ko je temperatura vode nad 30 °C  n tudi ne takrat, ko je temperatura vode pod 8 °C.

Ribe damo v plastično vrečko, napolnjeno z eno tretjino vode, ostalo je zrak. To je predvsem pomembno pri daljših vožnjah in višjih temperaturah. Za dodatno zaščito vrečko položimo še v kartonsko škatlo, brez svetlobe, da preprečimo stres. Med vožnjo koi krapa položimo pravokotno na smer vožnje, da preprečimo udarce v glavo. Doma vrečko z ribo za 30 minut položimo v ribnik, da se temperatura vode v vrečki prilagodi temperaturi v ribniku. Nato z lončkom dodajamo vodo iz ribnika v vrečko, vmes jo vedno zapremo, da riba ne skoči ven, malo počakamo in ribo pazljivo spustimo v ribnik.

Koi krap potrebuje globoko vodo, optimalno je 1,5–2,5 metra. Globlja ko je voda, tem manj je temperaturnih nihanj. Zaradi možnosti odpadanja listja, naj ribnik ne bi bil pod drevesi, prav tako pa tudi ne na soncu, saj se s tem poveča možnost alg. Dostop do vode mora biti omogočen z vseh strani.

Kakovosten in učinkovit filter je najpomembnejši element ribnika, saj koi krap vodo zelo hitro biološko obremeni, da postane neprimerna in ribe zbolijo. Idealno je, da so ob ribniku vodovod, električna napeljava in kanalizacija.

Kakovost vode je treba redno preverjati in po potrebi ustrezno ukrepati.

Najpomembnejše vrednosti:

– pH (kislost) 7–8

– gH (trdota) vsaj 8, optimalno 12

– kH (karbonatna trdota, stabilizira pH) vsaj 5, optimalno 8

– amonijak: optimalno 0, max. 0,15 mg/l

– nitrit (nastane od bakterij v filtru) optimalno 0, max. 0,10 mg/l

– nitrat (hranilo za rastline) max. 100 mg/l

– koncentracija kisika: vsaj 60 % (= 6 mg/l)