PROJEKT SLO-EXO

SKRB ZA ZDRAVJE EKSOTIČNIH ŽIVALI

V SOŽITJU S ČLOVEKOM

Informativni priročnik za lastnike živali in
študijsko gradivo za študente veterinarstva
prirocnik.pdf

Image is not available
Image is not available
DVOŽIVKE
SKRB ZA ZDRAVJE
PTIČJI PAJKI
SKRB ZA ZDRAVJE
EKIPA - SLOEXO 2

Alenka Babič
oblikovanje vsebine

Maša Rajšp
oblikovanje vsebine

Peter Omejc
oblikovanje vsebine

Katarina Pavlin
oblikovanje vsebine

Valentina Kubale Dvojmoč, assoc. prof. dr. vet. med
pedagoški mentor

dr .sci. Zlatko Golob, dr. vet. med
delovni mentor

doc. dr. Jožko Račnik, dr. vet. med
pedagoški mentor

prof. dr. Vlasta Jenčič, dr. vet. med
pedagoški mentor

Nikola Mitrović
izdelava spletne aplikacije

Matic Čič
grafično oblikovanje

Matic Lulik
izdelava spletne strani

David Bezgovšek
izdelava spletne strani

prof. dr. Jaka Sodnik
pedagoški mentor

doc . dr. Miha Dvojmoč
delovni mentor

Slider